Succes foto 1

Hoe meet je goed op?

Tips voor het opmeten

 

Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in de poortopening te ondervangen.

 

Controleer of de muren haaks en waterpas zijn.

 

Houd rekening met eventuele obstakels. Zorg dat niets de werking van de garagepoort in de weg zit.

 

Je moet alle maten in millimeters opnemen en doorgeven.

1Dagmaatbreedte

Meet de breedte van het poortgat tussen de muren van de opening.

Minimale maat: 2000mm
Maximale maat: 4000mm

2Dagmaathoogte

Meet de hoogte van het poortgat tussen de vloer en de onderkant van de latei.

Minimale maat: 1800mm
Maximale maat: 3000mm

3Zijruimte links en rechts

Om de garagepoort te kunnen monteren heb je een minimale ruimte aan weerszijden van de opening nodig.

Minimale ruimte: 75mm
Heb je niet voldoende zijruimte? Kies dan om de rolpoort in de opening te monteren. In dit geval dien je zelf de breedte van de geleiders (75mm per kant) van de dagmaatbreedte af te trekken om de breedtemaat te berekenen die je aan ons doorgeeft.

De muren naast de garagepoortopening moeten een vlak vormen aan beide zijkanten. Indien een van de kanten verspringt ten opzichte van de weerszijde zal dit verschil opgevuld moeten worden alvorens je de rolpoort kunt monteren.

4Vrije bovenruimte

De vrije bovenruimte is de ruimte tussen de bovenkant van de poortopening en de onderkant van het plafond over de gehele diepte van de garage.

Minimale ruimte bij een dagmaathoogte tot 2750mm:
250mm
Minimale ruimte bij een dagmaathooogte vanaf 2751mm:
300mm

Heb je niet voldoende vrije bovenruimte? Kies dan om de rolpoort in de opening te monteren. In dit geval dien je zelf de hoogte van de omkasting van de dagmaathoogte af te trekken om de hoogtemaat te berekenen die je aan ons doorgeeft.

De muur boven de garagepoortopening moet een vlak vormen met de muren naast de garagepoortopening. Indien een van de vlakken verspringt ten opzichte van de andere muren zal dit verschil opgevuld moeten worden alvorens je de garagepoort kunt monteren.

5Bedieningszijde

Bepaal aan welke zijde je de rolpoort wilt bedienen. De bedieningszijde wordt altijd bepaald vanaf de schuine kant van de omkasting van de rolpoort.

6Zijde besturingskast OPTIONEEL

Indien je er voor kiest om de motor uit te breiden met obstakeldetectie dien je ook op te geven aan welke kant je de bedieningsknop plaatst ten opzichte van de omkasting van je rolpoort.

Download

Download en print onze opmeethandleidingen.
Door middel van de onderstaande links kun je onze stap-voor-stap opmeethandleidingen downloaden en printen. We hebben er ruimte op voorzien waarbij je per stap de gemeten afstanden kunt invullen en vervolgens overzicht op de website kunt invoeren tijdens het samenstellen van je garagepoort.

Door de websites van basicdoors te bezoeken stem je in met het gebruik van cookies, onze gebruikersvoorwaarden en ons privacybeleid. Meer informatie.